Selecteer een pagina

Over Mels Sluyser

De Joodse Schilder Mels Sluyser

Naast mijn oorspronkelijke beroep als biochemicus en werkend in de kankerresearch ben ik op latere leeftijd, zo rond mijn veertigste, gaan schilderen. Aanvankelijk legde ik me toe op het schilderen van satirische en soms seksueel getinte taferelen. De interactie tussen mensen en de ironie van het bestaan waren voor mij een belangrijke bron van inspiratie.

Een aantal jaren geleden veranderden mijn schilderijen drastisch van onderwerp, een ontwikkeling die zich min of meer vanzelf voltrok. Onder mijn handen ontstonden doeken vol met joodse taferelen. Ik ben joods maar had nooit eerder zo’n drang gevoeld om het joodse leven gestalte te geven op het doek. Sinds ik hiermee bezig ben is het alsof ik ben thuisgekomen. Naarmate de leeftijd vordert ben ik mij meer en meer bewust geworden van mijn joodse wortels en voel sterk de behoefte die tot uiting te laten komen in mijn schilderkunst.

Die vreugde van de gewone joodse mens, zonder poespas, in zijn eigen “Menschlichkeit”, dat is ook de ziel van mijn schilderwerk. 

Het zal mogelijk te maken hebben met wijlen mijn vader Meyer Sluyser dat mijn schilderwerk onwillekeurig lijkt op de verhalen die hij schreef over de vooroorlogse jodenbuurt van Amsterdam. Mijn vader was indertijd behalve journalist en radiocommentator een gevierd schrijver van talloze boeken over het joodse leven van weleer. Er was toen een hoop armoe en ellende, maar door de saamhorigheid en de typisch joodse gein ontstond er een sfeer waarnaar je nu met heimwee terug kan verlangen. Die vreugde van de gewone joodse mens, zonder poespas, in zijn eigen “Menschlichkeit”, dat is ook de ziel van mijn schilderwerk. Dat Mokumse joodse leven uit vervlogen tijd, ik hoop dat mijn werk daarvan iets kan terughalen en kan bewaren voor later.

Een kort filmisch portret over Mels Sluyser, gemaakt door RTV Noord-Holland.